şantaj

şandel

Fransızca chandelle "1. mum, havai fişek, 2. oyunda topu dikey olarak havalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince candella "mum" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince candere "yanmak, akkor olmak" fiilinden +ell° ekiyle türetilmiştir.

şano

İtalyanca scena "sahne" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

şans

Fransızca chance "rastlantı, talih" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cadentia "1. düşme, 2. payına düşme, rast gelme, kısmetine çıkma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince cadēre, cas- "düşmek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

şanson

Fransızca chanson "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantio sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince canere "şarkı söylemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

şansölye

Fransızca chancelier "mabeyinci [esk.], hazine bakanı [esk.], başbakan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cancellarius sözcüğünden evrilmiştir.

şantaj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
şantaj: Rezaleti mucip bir şeyi ifşa etmek tehdidiyle birinden para, memuriyet ve saire koparma. [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
Ben ‘şantaj’ yapmaya tenezzül edecek vicdanda bir kadın değilim

Köken

Fransızca chantage "tehdit, tehditle para sızdırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faire chanter "argoda konuşturmak" deyiminden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için şan2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

şantajcı


18.12.2014
şantan

Fransızca café chantant "şarkılı kafe" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cantare fiilinden evrilmiştir.

şanti

Fransızca crème chantilly "Chantilly kaymağı, şekerle çırpılmış kaymak" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Chantilly "Fransa'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

şantiye

Fransızca chantier "inşaat iskelesi, inşaat yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cantharius "yük atı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir.

şantör

Fransızca chanteur "erkek şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cantare fiilinden evrilmiştir.

şantöz

Fransızca chanteuse "kadın şarkıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca chanter "şarkı söylemek" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir.