şal

şaklaban

<< TTü *şaklağan TTü şakla- +(g)An onom şak

şakrak

TTü şakla-/şakra- kuş ötmek +Uk onom şak/şakır

şakşakçı

onom şakşak alkış sesi +çI

şakşuka

onom şak şuk doğrama sesi

şakul

Ar şāḳul/şāḳūl شاقل zipe asılı bir ağırlıktan oluşan duvarcı aleti, çekül Aram şāḳūl שָׁקוּל zağır ≈ İbr şāḳal שקל ztartmak

şal

"çul" [ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
Fakirüŋ χōr ü ednā görme hālin / Ki vérmez bin harīre köhne şālın [bin parça ipekliye köhne çulunu vermez]

Fa şāl شال zKeşmir'e özgü keçi yünü örtü

Not: Farsça/Türkçe çūl/çuwāl sözcüğünün Çağatayca veya veya bir başka Doğu Türk dilindeki biçiminden türemiş olması mümkündür. • İng shawl > Fr chale (a.a.) Urducadan alınmıştır.


02.12.2014
şale

Fr (İsv) chalet [küç.] İsviçre'ye özgü dağ evi OLat *cala İsviçre'ye özgü dağ evi, yayla barınağı

şalgam

Fa şalġam شلغم zşalgam (brassica napus) veya turp (brassica rapa)

şallak

≈ TTü cavlak/cıbıldak/çıplak çıplak

şalter

Alm Schalter akım kesici Alm schalten kesmek, yarmak << Ger *skel- << HAvr *(s)kel-¹ kesmek, yarmak

şalupa

İt scialuppa denizcilikte römorkör, çekici Alm Schleppe a.a.