şakul

şakirt

Farsça şāgird شاگرد z "bir ustaya bağlı kişi, çırak, öğrenci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen aşakart sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Soğdca əşkart- "takip etmek, peşinden gitmek" fiili ile eş kökenlidir. Soğdca fiil Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *haşa-karta- "takip eden?" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şaklaban

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *şaklağan biçiminden evrilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi şakla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük şak ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şakrak

Türkiye Türkçesi şakla- veya şakra- "kuş ötmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil şak veya şakır ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şakşakçı

şakşak "alkış sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çI ekiyle türetilmiştir.

şakşuka

şak şuk "doğrama sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şakul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]

Köken

Arapça şāḳul veya şāḳūl شاقل z "ipe asılı bir ağırlıktan oluşan duvarcı aleti, çekül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şāḳūl שָׁקוּל z "ağır" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şāḳal שקל z "tartmak" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için sıklet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı Aramice/İbranice kökten İbranice şeḳel "tartı birimi, para birimi".

Benzer sözcükler

şakulü kaymak

Bu maddeye gönderenler

çekül, şavulla-


01.02.2018
şal

Farsça şāl شال z "Keşmir'e özgü keçi yünü örtü" sözcüğünden alıntıdır.

şale

Fr (İsv) chalet "İsviçre'ye özgü dağ evi" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *cala "İsviçre'ye özgü dağ evi, yayla barınağı" sözcüğünün küçültme halidir.

şalgam

Farsça şalġam شلغم z "şalgam (brassica napus) veya turp (brassica rapa)" sözcüğünden alıntıdır.

şallak

Türkiye Türkçesi cavlak veya cıbıldak veya çıplak "çıplak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

şalter

Almanca Schalter "akım kesici" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schalten "kesmek, yarmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skel- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kel-¹ "kesmek, yarmak" biçiminden evrilmiştir.