şakrak

şakı|mak

onom şak kuş sesi, çığırtma ve cırlama sesi

şakır

onom su sesi, metal çarpışması sesi, kuş sesi

şaki

Ar şaḳīy شَقِّى z [#şḳw faˁīl sf.] bedbaht, talihsiz, mutsuz Ar şaḳā شَقَا zbedbaht idi

şakirt

Fa şāgird شاگرد zbir ustaya bağlı kişi, çırak, öğrenci << OFa aşakart a.a. (≈ Sogd əşkart- takip etmek, peşinden gitmek ≈ Ave *haşa-karta- takip eden? )

şaklaban

<< TTü *şaklağan TTü şakla- +(g)An onom şak

şakrak

TTü: [ anon., Müfredat-ı İbn-Baytar terc., <1347]
şakrak arı kuşıdur. TTü: [ Ahmed b. Abdülcebbar, Tuhfetü'l-Letaif, 1493]
günücülik, şakraklık, iki yüzlilik, kov kovlamak nefsüŋ çerileridür. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şakrak: Şen, lafazan, şatır, soytarı. (...) Şakrak kuşu.

TTü şakla-/şakra- kuş ötmek +Uk onom şak/şakır

 şakır


10.06.2015
şakşakçı

onom şakşak alkış sesi +çI

şakşuka

onom şak şuk doğrama sesi

şakul

Ar şāḳul/şāḳūl شاقل zipe asılı bir ağırlıktan oluşan duvarcı aleti, çekül Aram şāḳūl שָׁקוּל zağır ≈ İbr şāḳal שקל ztartmak

şal

Fa şāl شال zKeşmir'e özgü keçi yünü örtü

şale

Fr (İsv) chalet [küç.] İsviçre'ye özgü dağ evi OLat *cala İsviçre'ye özgü dağ evi, yayla barınağı