şaka

şahrem

<< Ar şarḥa(t) شرحة z [#şrḥ faˁla(t) mr.] dilim, yarık Ar şaraḥa شرح zyardı, açtı

şahtere

Fa şāhtare شاهتره zşifalı bir ot, fumaria oficinalis

şaibe

Ar şāˀiba(t) شائبة z [#şwb fāˁila(t) fa. fem.] leke, bulanıklık, karışıklık, kusur Ar şāba شاب zkarıştırdı, kirletti, lekeledi

şair

Ar şāˁir شاعر z [#şˁr fāˁil fa.] özel bir anlama yeteneğine sahip olan, şiir yapan Ar şaˁara شَعَرَ zşiir etti

şak

onom darbe sesi, kırbaç sesi, alkış sesi, dil sesi, kuş sesi

şaka

"mutsuzluk" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
gürūh-i şaḳā-medār [bedbahtlığa uğramış güruh] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şaḳā: Miserum, infelicem esse & miseria [mutsuz olma, bedbahtlık], & usit. petulantia, jocus [kullanımda: taciz edici şaka, eğlenme]. "... eğlence" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
bunlar bir yere üşmüşler, bir hāy-hūy şaḳā ile vādi-i zevk ve şevke yetmişler [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
el şakası, şakacı

~? Ar şaḳāˀ شقاء z [#şḳw faˁal msd.] mutsuz olma, bedbahtlık Ar şaḳā شَقَا zbedbaht oldu

Not: Anlam evrimi açık değildir. Fa şūχī شوخی "güldüren söz ve eylem, şaka" sözcüğü ile bir düzeyde anlam birleşmesi ihtimali üzerinde durulabilir. Bkz. şuh.

Benzer sözcükler: el şakası, eşek şakası, şakacı, şakacıktan, şakalaşmak

Bu maddeye gönderenler: şaki (eşkıya, şekavet)


04.03.2019
şakak

Ar şiḳaḳ/şaḳaḳ شَِقَاق z [#şḳḳ fiˁal çoğ.] şıklar, yarılar Ar şıḳḳ/şiḳḳa(t) شِقَّة z [t.] yarım, gövdenin her iki yanı Ar şaḳḳa شَقَّ zyardı

şakayık

Ar şaḳāˀiḳ شقايق z [#şḳḳ faˁāˀil çoğ.] anemonlar Ar şaḳīḳa(t) شقيقة z [t.] anemon, Manisa lalesi adı verilen çiçek

şakı|mak

onom şak kuş sesi, çığırtma ve cırlama sesi

şakır

onom su sesi, metal çarpışması sesi, kuş sesi

şaki

Ar şaḳīy شَقِّى z [#şḳw faˁīl sf.] bedbaht, talihsiz, mutsuz Ar şaḳā شَقَا zbedbaht idi