şah2

şad

Farsça ve Orta Farsça şād شاد z "huzurlu, dingin, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen şiyāta- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷi̯ē-to-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi̯eh₁- (*kʷi̯ē-) "dinmek, dinlenmek, istirahat etmek" kökünden türetilmiştir.

şadırvan

Farsça ve Orta Farsça şādravān شاداوان z "1. padişah otağı, 2. süs çeşmesi, fıskiye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şād "mutlu, şen, gür" ve Farsça ravān "giden, akan" sözcüklerinin bileşiğidir.

şafak

Arapça şfḳ kökünden gelen şafaḳ شفق z "1. zayıflık, kısılma, yumuşama, 2. günbatımı kızıllığı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaḳa شفق z "kıstı, kıskandı" fiili ile eş kökenlidir.

şaft

İngilizce shaft "dal, çubuk, mil, eksen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skaft- biçiminden evrilmiştir.

şah1

Farsça şāh veya şah شاه/شه z "hükümdar, özellikle İran hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyath- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde χşi- veya χşāya- "muktedir olmak, gücü yetmek" fiili ile eş kökenlidir.

şah2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şāχ damar: Başa kan veren çatal damar. Şāχa kalkmak: At ayağa kalkmak.

Köken

Farsça şāχ شاخ z "çatal, ağaç dalı" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

şah damar, şaha kalkmak, şahlanmak


24.09.2017
şahane

Farsça şāhāne شاهانه z "şaha ait, krala layık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şāh "kral, hükümdar" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir.

şahbaz

Farsça şah-bāz شه باز z "«kral-şahin», bir tür şahin" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şah veya şāh "kral" ve Farsça bāz "şahin" sözcüklerinin bileşiğidir.

şaheser

Farsça şāh شاه z "kral" ve Arapça aṯar أثر z "iz, eser" sözcüklerinin bileşiğidir.

şahıs

Arapça şχṣ kökünden gelen şaχṣ شَخْص z "kişi, birey, belli bir kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχaṣa شَخَصَ z "dikildi, ayağa kalktı" fiilinin faˁl vezninde türevidir.

şahika

Arapça şhḳ kökünden gelen şāhiḳ شاهق z "zirve, uç, özellikle dağ zirvesi" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şahaḳa شهق z "sonuna veya ucuna vardı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.