şıvgın

şır

onom akar su sesi

şıra

Fa şīre شيره z«süte benzer», bitki sütü, özsuyu, şarap Fa şīr شير zsüt, özsuyu +a ≈ Ave χşīrəm süt tortusu, yoğurt ≈ Sans kşīrā ओदन zsütlü bulamaç, bitki usaresi << HAvr *kʷsir- a.a.

şırfıntı

<<? TTü çırpıntı edepsiz kadın

şırınga

Yun siringa σύριγγα zsıvı çekme pompası << EYun sýrinks, syring- σῦρινξ züfleme borusu, su çekme borusu, şırınga EYun sýrō σύρω zçekmek

şırlağan

Fa şīr rawġan شير روغن zsusam yağı, bitkisel yağ § Fa şīr شير zsüt, bitkilerden elde edilen özsuyu Fa rawġan روغن zyağ

şıvgın

şıvga "körpe" [ Kadı Burhanettin, Divan, <1398]
göŋül aparıcı can kapıcı bir şıvġa kuzu şığva "körpe dal, filiz" [ Karacaoğlan, <1700]
yaslandılar, şıġvaların kırdılar [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çıvgın (Denizli), şıvgın (Ankara), şıvga/şıgva (Cenubi Anadolu): hadden fazla süren fidan ... şıvga (Yozgat): taze fidan, ağaç sürgünü.

<<? TTü çıġgın taze dal, filiz TTü çık- +gIn

 çık-

Not: Anadolu ağızlarında "sert yağan yağmur veya kar" anlamı da görülür.

Benzer sözcükler: çıvgın, şıvga


31.07.2015
şiar

Ar şiˁār شِعار z [#şˁr fiˁāl msd.] üzerinde anlaşılan şey veya söz, parola Ar şaˁara شَعَرَ zanladı

şibidak

Alm Schiebedach a.a. § Alm schiebe çekme, kaydırma Alm Dach tavan (<< Ger *thakam a.a. )

şiddet

Ar şidda(t) شدّة z [#şdd fiˁla(t) msd.] sertlik, katılık, zorluk Ar şadda شدّ zsert ve katı idi, sertleşti, gerdi, kastı

şifa

Ar şifāˀ شفاء z [#şfw fiˁāl msd.] iyileşme, tedavi Ar şafā شفا ztedavi etti, iyileştirdi

şifahi

Ar şifāhī شفاهاً z [nsb.] 1. dudaksıl, dudağa ait, 2. büyük dudaklı Ar şifāh شفه z [#şfh] dudak ≈ İbr sāphāh שָׂפָה z1. kenar, bordür, çerçeve, 2. dudak