şırfıntı

şınav

Farsça şināb veya şināv شناب/شناو z "kulaç atma, yüzme" sözcüğünden alıntıdır.

şıp

"ayak sürtme sesi, su damlama sesi, ani olay sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

şıpıdık

şıp "ayak sürtme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

şır

"akar su sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

şıra

Farsça şīre شيره z "«süte benzer», bitki sütü, özsuyu, şarap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şīr شير z "süt, özsuyu" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde χşīrəm "süt tortusu, yoğurt" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe kşīrā ओदन z "sütlü bulamaç, bitki usaresi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷsir- biçiminden evrilmiştir.

şırfıntı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şıllık: Şırfıntı. [ Milliyet - gazete, 1950]
hadi oradan şırpıntı karı, ben senin gibi besmelesiz doğmadım!

Köken

Türkiye Türkçesi çırpıntı "edepsiz kadın" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için çırp- maddesine bakınız.


20.07.2015
şırınga

Yeni Yunanca siringa σύριγγα z "sıvı çekme pompası" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sýrinks, syring- σῦρινξ z "üfleme borusu, su çekme borusu, şırınga" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sýrō σύρω z "çekmek" fiilinden türetilmiştir.

şırlağan

Farsça şīr rawġan شير روغن z "susam yağı, bitkisel yağ" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça şīr شير z "süt, bitkilerden elde edilen özsuyu" ve Farsça rawġan روغن z "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

şıvgın

Türkiye Türkçesi çıġgın "taze dal, filiz" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çık- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

şiar

Arapça şˁr kökünden gelen şiˁār شِعار z "üzerinde anlaşılan şey veya söz, parola" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁara شَعَرَ z "anladı" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

şibidak

Almanca aynı anlama gelen Schiebedach sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca schiebe "çekme, kaydırma" ve Almanca Dach "tavan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *thakam biçiminden evrilmiştir. )