şır

şıllık2

Kürd şilekî pekmezle yenilen tava hamuru, krep

şımar|mak

<? Fa şumār sayı, sayım, itibar

şınav

Fa şināb/şināv شناب/شناو zkulaç atma, yüzme

şıp

onom ayak sürtme sesi, su damlama sesi, ani olay sesi

şıpıdık

onom şıp ayak sürtme sesi

şır

TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
eyle ābdār emrūdlardır [sulu armutlardır] kim şırası şır şır akar TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şırıltı: mayiin akmasiyle peydā olan ses (...) şırıl şırıl şırıldamak

onom akar su sesi

Benzer sözcükler: şırıl, şırıldamak, şırıltı

Bu maddeye gönderenler: şar (çarçur, şarla-)


18.11.2014
şıra

Fa şīre شيره z«süte benzer», bitki sütü, özsuyu, şarap Fa şīr شير zsüt, özsuyu +a ≈ Ave χşīrəm süt tortusu, yoğurt ≈ Sans kşīrā ओदन zsütlü bulamaç, bitki usaresi << HAvr *kʷsir- a.a.

şırfıntı

<<? TTü çırpıntı edepsiz kadın

şırınga

Yun siringa σύριγγα zsıvı çekme pompası << EYun sýrinks, syring- σῦρινξ züfleme borusu, su çekme borusu, şırınga EYun sýrō σύρω zçekmek

şırlağan

Fa şīr rawġan شير روغن zsusam yağı, bitkisel yağ § Fa şīr شير zsüt, bitkilerden elde edilen özsuyu Fa rawġan روغن zyağ

şıvgın

<<? TTü çıġgın taze dal, filiz TTü çık- +gIn