şınav

şık2

Fr chic 1. becerikli, hünerli, 2. iyi giyimli, zarif

şık3

onom küçük metal nesne sesi

şıllık1

~? Rus sluga hızmetkâr, uşak

şıllık2

Kürd şilekî pekmezle yenilen tava hamuru, krep

şımar|mak

<? Fa şumār sayı, sayım, itibar

şınav

[ Ruşenî, Divan, <1486]
baḥr-i inkāre düşüp eyler şināv [inkâr denizine düşüp kulaç atar]

Fa şināb/şināv شناب/شناو zkulaç atma, yüzme

Benzer sözcükler: şinaver


05.06.2015
şıp

onom ayak sürtme sesi, su damlama sesi, ani olay sesi

şıpıdık

onom şıp ayak sürtme sesi

şır

onom akar su sesi

şıra

Fa şīre شيره z«süte benzer», bitki sütü, özsuyu, şarap Fa şīr شير zsüt, özsuyu +a ≈ Ave χşīrəm süt tortusu, yoğurt ≈ Sans kşīrā ओदन zsütlü bulamaç, bitki usaresi << HAvr *kʷsir- a.a.

şırfıntı

<<? TTü çırpıntı edepsiz kadın