şımar|mak

şık1

Ar şiḳḳ شِقّ z [#şḳḳ fiˁl ] yarım, gövdenin sağ ve sol yanı, iki olasılıktan biri Ar şaḳḳa شَقَّ zyardı, böldü

şık2

Fr chic 1. becerikli, hünerli, 2. iyi giyimli, zarif

şık3

onom küçük metal nesne sesi

şıllık1

~? Rus sluga hızmetkâr, uşak

şıllık2

Kürd şilekî pekmezle yenilen tava hamuru, krep

şımar|mak

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şımarmak: Hadden aşmak. (...) şımartmak: Yüz vermek, azdırmak.

<? Fa şumār sayı, sayım, itibar

Not: 19. yy'dan eski örneği ve diğer Türk dillerinde karşılığı yoktur. Bir Türkçe kökle ilgisi kurulamadı.

Benzer sözcükler: şımarık, şımartmak, şımartılmak


14.01.2015
şınav

Fa şināb/şināv شناب/شناو zkulaç atma, yüzme

şıp

onom ayak sürtme sesi, su damlama sesi, ani olay sesi

şıpıdık

onom şıp ayak sürtme sesi

şır

onom akar su sesi

şıra

Fa şīre شيره z«süte benzer», bitki sütü, özsuyu, şarap Fa şīr شير zsüt, özsuyu +a ≈ Ave χşīrəm süt tortusu, yoğurt ≈ Sans kşīrā ओदन zsütlü bulamaç, bitki usaresi << HAvr *kʷsir- a.a.