şık2

şeyhülislam

Arapça şayχu'l-islām شيخ السلام z "«islamın büyüğü», 11. yy'dan itibaren kullanılan bir şeref ünvanı" sözcüğünden alıntıdır.

şeytan

Arapça şyṭ kökünden gelen şayṭān شيطان z "İslam inancında anti-tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice şṭn kökünden gelen şāṭān שָׁטָן z "düşman, iftiracı, şeytan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice şāṭan שָׁטַן z "iftira etmek, kandırmak" fiilinden türetilmiştir.

şezlong

Fransızca chaise longue "uzun koltuk" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca chaise veya chaire "sandalye, koltuk" (NOT: Bu sözcük Geç Latince cathedra "koltuk" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince longue "uzun" sözcüklerinin bileşiğidir.

şıh

Kürtçe (Kurmanci) şêχ "tarikat önderi, saygıdeğer kişi" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünden alıntıdır.

şık1

Arapça şḳḳ kökünden gelen şiḳḳ شِقّ z "yarım, gövdenin sağ ve sol yanı, iki olasılıktan biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳa شَقَّ z "yardı, böldü" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

şık2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
şık شيق: Pek yosma ve alafranga

Köken

Fransızca chic "1. becerikli, hünerli, 2. iyi giyimli, zarif" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

şıklaşmak, şıklık

Bu maddeye gönderenler

şike


21.10.2014
şık3

"küçük metal nesne sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

şıllık1

Rusça sluga "hızmetkâr, uşak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

şıllık2

Kürtçe (Kurmanci) şilekî "pekmezle yenilen tava hamuru, krep" sözcüğünden alıntıdır.

şımar|mak

Farsça şumār "sayı, sayım, itibar" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

şınav

Farsça şināb veya şināv شناب/شناو z "kulaç atma, yüzme" sözcüğünden alıntıdır.