şömine

şov

İngilizce show "gösteri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to show "göstermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skauan "bakmak, görmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kewh₁- (*(s)kew-) "dikkat etmek" biçiminden evrilmiştir.

şoven

Fransızca chauvin "aşırı milliyetçi kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Nicolas Chauvin "Hyppolite ve Théodore Cogniard'ın Cocarde Tricolore (1831) adlı vodvil gösterisinde aşırı milliyetçi karakter" özel adından türetilmiştir.

şöbiyet

Arapça şbˁ kökünden gelen şabˁiyya(t) شبعيّة z "tıka basa yeme, fazlasıyla doyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabiˁa شبع z "çok yedi, doydu, gına geldi" fiilinin masdarıdır.

şöhret

Arapça şhr kökünden gelen şuhra(t) شهرة z "belirme, öne çıkma, tanınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır.

şölen

Farsça şīlān شيلان z "hükümdar ziyafeti" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca şilün veya şölün "çorba" sözcüğünden alıntıdır.

şömine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mustafa Sait Bey, Avrupa Seyahatnamesi (1898), 1898]
yaldızlı Venedik aynaları, mermer şömine ve ipekli perdeler

Köken

Fransızca cheminée "bacalı ocak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince caminata sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caminus "ocak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince sözcük Eski Yunanca kamīnos καμίνος z "kubbeli taş fırın, tandır, evren" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kemer maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

kamineto


30.09.2017
şömiz

Fransızca chemise "gömlek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince camisia "uzun etekli gömlek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ḳamīṣ قميص z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳūmīsthā קומיסתא z sözcüğünden alıntıdır.

şövale

Fransızca chevalet "«beygircik», taşıyıcı iskele, üzerine resim tuvali yerleştirilen ayaklık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cheval "at" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caballus sözcüğünden evrilmiştir.

şövalye

Fransızca chevalier "1. süvari, sipahi, 2. bir soyluluk sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince caballarius "süvari" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince caballus "at" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir.

şöyle

Türkiye Türkçesi şol ile sözcüğünden evrilmiştir.

şrink

İngilizce shrink-wrap "plastik filmden bir ambalaj malzemesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce shrink "büzmek/büzülmek, (kumaş) çekmek" sözcüğünden türetilmiştir.