şölen

şose

Fr chaussée [pp. fem.] taş döşeli yol, sertleştirilmiş yüzeyli karayolu << OLat via calceata [pp. fem.] taş döşeli yol OLat calceare [den.] taş döşemek +()t° Lat calx, calc- taş

şov

İng show gösteri İng to show göstermek Ger *skauan bakmak, görmek << HAvr *(s)kewh₁- (*(s)kew-) dikkat etmek

şoven

Fr chauvin aşırı milliyetçi kimse öz Nicolas Chauvin Hyppolite ve Théodore Cogniard'ın Cocarde Tricolore (1831) adlı vodvil gösterisinde aşırı milliyetçi karakter

şöbiyet

Ar şabˁiyya(t) شبعيّة z [#şbˁ y. msd.] tıka basa yeme, fazlasıyla doyma Ar şabiˁa شبع zçok yedi, doydu, gına geldi +īya(t)2

şöhret

Ar şuhra(t) شهرة z [#şhr fuˁla(t) msd.] belirme, öne çıkma, tanınma Ar şahara شهر zbelirdi

şölen

[ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
her vaḳt ki şīlān ve χōn [sofra] döşene Çağ: [ Babürname, 1530]
baχşiş ve bīrīş ve dastgāh ve şīlān ve meclis pādişāhāne idi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
şīlān: Mensa seu convivium Regum [hükümdar sofrası veya ziyafeti] [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
şölen: ... ziyafet.

≈ Fa şīlān شيلان zhükümdar ziyafeti Moğ şilün/şölün çorba

Not: Moğolcadan Orta Doğu dillerine alınmış bir siyasi kültür terimidir.

Bu maddeye gönderenler: çilingir2


15.07.2019
şömine

Fr cheminée [pp. fem.] bacalı ocak << OLat caminata [pp. fem.] Lat caminus ocak +()t° EYun kamīnos καμίνος zkubbeli taş fırın, tandır, evren

şömiz

Fr chemise gömlek << OLat camisia uzun etekli gömlek Ar ḳamīṣ قميص za.a. Aram ḳūmīsthā קומיסתא za.a.

şövale

Fr chevalet [küç.] «beygircik», taşıyıcı iskele, üzerine resim tuvali yerleştirilen ayaklık Fr cheval at +et° << Lat caballus a.a.

şövalye

Fr chevalier 1. süvari, sipahi, 2. bir soyluluk sıfatı << Lat caballarius süvari Lat caballus at +ari°

şöyle

<< TTü şol ile +lAyU