ıssız

ısmarla|mak

Fa spardan, sipar- سپردن ztevdi etmek, emanet etmek +lA- << OFa avispārtan, avispār- a.a.

ıspanak

Fa ispanāχ/ispānac إسپناخ/إسپانج zbir sebze, spinacia oleracea << OFa spanāk a.a.

ıspatula

Fr spatule kürekçik, keskin kenarlı boya veya macun paleti << Lat spathula kürekçik Lat spatha kürek +ul°

ıspazmoz

Yun spasmós σπασμός zkasılma, spazm << EYun spasmós σπασμός za.a.

ısrar

Ar iṣrār إصرار z [#ṣrr ifˁāl IV msd.] a.a. Ar ṣarra صَرَّ zgıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü

ıssız

TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bāṭıl olur iş ü ev issüz [sahipsiz] kalur TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
ben bu issizlikde oturayım, bu maḳāmı pāk dutayım TTü: "... metruk" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
issız اسّز, اسسز (quasi issisız, sine possessore): virān. Desertus & desertum.

<< TTü īsiz/issiz sahipsiz TTü iy/iye/issi sahip, malik +sIz

 iye

Not: Esasen "sahipsiz" anlamında iken 16. yy'a doğru "insansız, metruk" anlamı ağır basmıştır.

Benzer sözcükler: ıssızlaşmak, ıssızlık


24.08.2017
ıstakoz

Yun/EYun astakós αστακός zbüyük deniz böceği << EYun ostakós οστακός za.a. ≈ EYun ostéon οστέον zkemik

ıstampa

İt stampa damga Ger *stampaz havan, baskı aleti Ger *stap-/*step- basmak, ayak basmak, adım << HAvr *stemb- a.a.

ıstılah

Ar iṣtilāḥ إصتلاح z [#ṣlḥ iftiˁāl VIII msd.] 1. uygun bulma, 2. kabul gören şey, konvansiyon, terminoloji Ar ṣalaḥa صَلَحَ zsalih ve doğru idi

ıstırap

Ar iḍṭirāb إضطراب z [#ḍrb iftiˁāl VIII msd.] 1. çarpışma, 2. iç çatışma ve sıkıntı içinde olma Ar ḍaraba ضَرَبَ zçarptı

ıstralya

İt straglio ip, halat