ısmarla|mak

ıskarmoz

Yun/EYun skalmós σκαλμός zsandalda küreğin bağlandığı çubuk << HAvr *sḱol-mn̥- yarma (ağaç, çubuk) HAvr *sḱel-1 yarmak

ıskarta

İt scarto atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş İt scartare 1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak

ısla|mak

<< OTü ısla-/ısıl- sulamak, ıslatmak ≈ ETü suvla-/suvul- a.a. ETü suv su +lA-

ıslah

Ar iṣlāḥ إصلاح z [#ṣlḥ ifˁāl IV msd.] düzeltme, sağaltma, uyum sağlama Ar ṣalaḥa صلح ziyi veya uygun idi

ıslık

OTü sıkrık/sıklık ıslık ETü sıkır- ötmek, ıslık çalmak +Uk

ısmarla|mak

ısbarlamak [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
kodı aŋa amānatnı = saklamak üçün ısbarladı aŋa némeni [bir şeyi] [ Codex Cumanicus, 1303]
recommendo - Fa: mesparem - Tr: amanat berumen [emanet verürmen] KTü: ısmarlamak [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ısmarladı: awdaˁa [tevdi etti]

Fa spardan, sipar- سپردن ztevdi etmek, emanet etmek +lA- << OFa avispārtan, avispār- a.a.

 sipariş

Not: Erm absbar- ապսպար- "emanet etmek, ısmarlamak" biçimi Orta Farsçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: allahaısmarladık, ısmarlama


14.11.2019
ıspanak

Fa ispanāχ/ispānac إسپناخ/إسپانج zbir sebze, spinacia oleracea << OFa spanāk a.a.

ıspatula

Fr spatule kürekçik, keskin kenarlı boya veya macun paleti << Lat spathula kürekçik Lat spatha kürek +ul°

ıspazmoz

Yun spasmós σπασμός zkasılma, spazm << EYun spasmós σπασμός za.a.

ısrar

Ar iṣrār إصرار z [#ṣrr ifˁāl IV msd.] a.a. Ar ṣarra صَرَّ zgıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü

ıssız

<< TTü īsiz/issiz sahipsiz TTü iy/iye/issi sahip, malik +sIz