ısır|mak

ırmak

Orta Türkçe ırmak "dere, vadi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ır- veya yır- "yarmak, ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

ırz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁirḍ عرض z "şeref, saygınlık, 'ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yolunu kesti, önüne çıktı, engel oldu" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

ısı

Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isi- "ısıtmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ısıcam

Isıcam ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Paşabahçe.)

ısın|mak

Eski Türkçe isin- "kendini ısıtmak, sıcaklık hissetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

ısır|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ıt ısırmas at tepmēs time [it ısımaz at tepmez deme - atasözü]

Köken

Eski Türkçe ısır- "ısırmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

ısırık, ısırılmak, ısırtmak

Bu maddeye gönderenler

ısırgan


13.07.2015
ısırgan

Eski Türkçe ısırġan "çok ısıran" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ısır- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ısıt|mak

Eski Türkçe isit- "ısıtmak, ateşi çıkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ıska

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ıskarmoz

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca skalmós σκαλμός z "sandalda küreğin bağlandığı çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱol-mn̥- "yarma (ağaç, çubuk)" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sḱel-1 "yarmak" kökünden türetilmiştir.

ıskarta

İtalyanca scarto "atılmış, elenmiş, ekarte edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scartare "1. uzaklaştırmak, 2. iskambilde kâğıt kaçmak" fiilinden türetilmiştir.