ısıcam

ırk

Arapça ˁrḳ kökünden gelen ˁirḳ عرق z "1. damar, sinir, 2. bitki kökü, 3. köken, soy, asıl" sözcüğünden alıntıdır.

ırla|mak

Eski Türkçe ırla- veya yırla- "şarkı söylemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ır veya yır "şarkı" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

ırmak

Orta Türkçe ırmak "dere, vadi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ır- veya yır- "yarmak, ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

ırz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁirḍ عرض z "şeref, saygınlık, 'ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yolunu kesti, önüne çıktı, engel oldu" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

ısı

Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isi- "ısıtmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ısıcam
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ısı izolasyonlu pencere camı" [ Milliyet - gazete, 1982]
ofis çerçevelerinin sökülerek, alüminyum + ısıcam olarak değiştirilmesi

Köken

Isıcam ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Paşabahçe.)

Daha fazla bilgi için ısı, cam maddelerine bakınız.


11.02.2015
ısın|mak

Eski Türkçe isin- "kendini ısıtmak, sıcaklık hissetmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

ısır|mak

Eski Türkçe ısır- "ısırmak" fiilinden evrilmiştir.

ısırgan

Eski Türkçe ısırġan "çok ısıran" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ısır- fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ısıt|mak

Eski Türkçe isit- "ısıtmak, ateşi çıkmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe isi- "ısınmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ıska

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.