ılı|mak

ıhlamur

Yun flámulon/flamúron/ φλαμούρι z1. sancak, flama, 2. çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia Lat flammulum [küç.] a.a. Lat flamma 1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama +ul°

ıkın|mak

onom ık/ıh ıkınma sesi

ılgar

<< OTü ılġar akın, akıncı birliği <? Moğ ılgara- seçilmek, ayrılmak

ılgın

<< ETü yılgun ılgın ağacı, tamarisk

ılgıt ılgıt

onom hafif akıntı ve esinti sesi

ılı|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
sūw yılıdı [su ılındı]

<< ETü ılı-/yılı- ılımak, ısınmak

Benzer sözcükler: ılı, ılınmak, ılıtmak

Bu maddeye gönderenler: ılıca, ılık, yılış-


10.02.2015
ılıca

TTü ılı/ılık +çA

ılık

ETü/TTü ılı- +Uk

ılıman

<< TTü liman

ılımlı

TTü ılıman +Im

ımızgan|mak

onom ımız/ımır mırıldanma sesi +(g)An-