ıcık bıcık

hüthüt

Arapça hd kökünden gelen hudhud هدهد z "Kuran'da adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük hadhada fiilinin murabba (dörtlü)üdür.

hüvelbaki

Arapça huwa'l-bāḳī هو الباقي z "O (Allah) kalıcıdır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça huwa هُوَ z "o (üçüncü tekil şahıs)" ve Arapça bāḳī بَاقٍ z "kalıcı" sözcüklerinin bileşiğidir.

hüviyet

Arapça huwīya(t) هویة z "o-luk, kim-lik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça huwa هو z "üçüncü tekil kişi zamiri, o" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

hüzün

Arapça ḥzn kökünden gelen ḥuzn حزن z "üzüntü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

hüzzam

Arapça hzm kökünden gelen hazam هزم z "gümbürtü, gürleme" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ıcık bıcık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
'İçi dışı, bütün ayrıntıları' anlamına gelen 'iciği ciciği' deyiminde [ Milliyet - gazete, 1983]
Çeşitli 'Alman dedeleri' çeşitli testlerden geçirilmiş, ıcıkları cıcıkları çıkana, gıcıkları tutana kadar deneylere tabi tutulmuşlar [ Filiz Bingölçe, Kadın Argosu Sözlüğü, 2001]
Icık bıcık: Bir şeyin ya da bir ilişkinin çok sıkı fıkı olduğunu anlatmak için söylenir.

Köken

"bedensel temas veya ıslaklık ifade eden deyim" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için vıcık maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

icik bicik, ıcık cıcık, incik bincik, incik cincik


26.09.2017
ığrıp

Yunanca grîpos γρῖπος z "bir tür balık ağı ve balıkçı teknesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca grîpos veya grîphos γρῖπος/γρῖφος z "balıkçı sepeti, balık tutma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʰrebh₂-(*gʰreb-) "yakalamak, tutmak" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ıhlamur

Yunanca flámulon veya flamúron veya φλαμούρι z "1. sancak, flama, 2. çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen flammulum sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince flamma "1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama" sözcüğünün küçültme halidir.

ıkın|mak

ık veya ıh "ıkınma sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

ılgar

Orta Türkçe ılġar "akın, akıncı birliği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca ılgara- "seçilmek, ayrılmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ılgın

Eski Türkçe yılgun "ılgın ağacı, tamarisk" sözcüğünden evrilmiştir.