ıcık bıcık

hüthüt

Ar hudhud هدهد z [#hd q.] Kuran'da adı geçen bir kuş, çavuş kuşu, upupa epops onom hadhada

hüvelbaki

Ar huwa'l-bāḳī هو الباقي zO (Allah) kalıcıdır § Ar huwa هُوَ zo (üçüncü tekil şahıs) Ar bāḳī بَاقٍ zkalıcı

hüviyet

Ar huwīya(t) هویة zo-luk, kim-lik Ar huwa هو züçüncü tekil kişi zamiri, o +īya(t)2

hüzün

Ar ḥuzn حزن z [#ḥzn fuˁl msd.] üzüntü Ar ḥazana حزن züzdü

hüzzam

<? Ar hazam هزم z [#hzm] gümbürtü, gürleme

ıcık bıcık

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
'İçi dışı, bütün ayrıntıları' anlamına gelen 'iciği ciciği' deyiminde [ Milliyet - gazete, 1983]
Çeşitli 'Alman dedeleri' çeşitli testlerden geçirilmiş, ıcıkları cıcıkları çıkana, gıcıkları tutana kadar deneylere tabi tutulmuşlar [ Filiz Bingölçe, Kadın Argosu Sözlüğü, 2001]
Icık bıcık: Bir şeyin ya da bir ilişkinin çok sıkı fıkı olduğunu anlatmak için söylenir.

onom bedensel temas veya ıslaklık ifade eden deyim

 vıcık

Benzer sözcükler: icik bicik, ıcık cıcık, incik bincik, incik cincik


26.09.2017
ığrıp

Yun grîpos γρῖπος zbir tür balık ağı ve balıkçı teknesi << EYun grîpos/grîphos γρῖπος/γρῖφος zbalıkçı sepeti, balık tutma <? HAvr *gʰrebh₂-(*gʰreb-) yakalamak, tutmak

ıhlamur

Yun flámulon/flamúron/ φλαμούρι z1. sancak, flama, 2. çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç, tilia Lat flammulum [küç.] a.a. Lat flamma 1. alev, 2. dar uzun bayrak, flama +ul°

ıkın|mak

onom ık/ıh ıkınma sesi

ılgar

<< OTü ılġar akın, akıncı birliği <? Moğ ılgara- seçilmek, ayrılmak

ılgın

<< ETü yılgun ılgın ağacı, tamarisk