ışık

ıstampa

İt stampa damga Ger *stampaz havan, baskı aleti Ger *stap-/*step- basmak, ayak basmak, adım << HAvr *stemb- a.a.

ıstılah

Ar iṣtilāḥ إصتلاح z [#ṣlḥ iftiˁāl VIII msd.] 1. uygun bulma, 2. kabul gören şey, konvansiyon, terminoloji Ar ṣalaḥa صَلَحَ zsalih ve doğru idi

ıstırap

Ar iḍṭirāb إضطراب z [#ḍrb iftiˁāl VIII msd.] 1. çarpışma, 2. iç çatışma ve sıkıntı içinde olma Ar ḍaraba ضَرَبَ zçarptı

ıstralya

İt straglio ip, halat

ışı|mak

<< ETü yaşu- aydınlanmak, parlamak ≈ ETü yaru- a.a.

ışık

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
yaruk yaşuk [gündüz, aydınlık] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yarudı yaşudı [[parladı, neşelendi - yaşudı sözcüğü tek başına kullanılmaz, ancak bir ikileme içinde kullanılır.]] (...) yaşıktı [[gözleri kamaştı]] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
yaşık boldı törtünç [güneş dördüncü oldu] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
lumen - Fa: nour vel rosan [nur, ruşen] - Tr: yarig ... yaregh ... yarχlik KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ışık: al-ḍawˁ wa'l şuˁā [ışıma ve ışın]

≈ ETü yaşuk ışık, güneş ETü yaşu- ışımak +Uk

 ışı-

Benzer sözcükler: ayışığı, ışıklı


14.12.2015
ışıldak

TTü ışılda- +Uk onom ışıl +dA-2

ışın

<< OTü yaşın/yışın şimşek, yıldırım ETü yaşu- parlamak +In

ışkın

<< ETü ışġūn ravent bitkisi, özellikle yabani ravent, Rheum ribes

ıtır

Ar ˁiṭr عطر z [#ˁṭr fiˁl ] güzel koku, parfüm, baharat

ıtk

Ar ˁitḳ إْتق z [#ˁtḳ fiˁl msd.] 1. önce olma, eskime, eski olma, 2. köle azat edilme Ar ˁatiḳa عَتِقَ zköle azat edildi