üzengi

üveyik

TTü ügey- güvercin ve kumru ötmek, göğüsten inildemek +Uk (Kaynak: LO sf. )

üvez1

<< ETü-O uyaz/üyez sivrisinek veya tatarcık onom

üvez2

Yun úves [çoğ.] Yun/EYun úa/óa ὄα/οὖα zmuşmulaya benzer bir meyve, sorbus domestica (Kaynak: Tsitsilis §365.)

üye

Moğ üye 1. eklem, boğum, el-kol, dal-budak, 2. çağ, nesil

üz|mek

<< ETü üz- kırmak, koparmak

üzengi

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
üzengü bar erse çigen berk kapar [üzengi varsa yuları sağlam tutar]

<< ETü üzengü ata binerken ayak konulan araç <? ETü *üze- üste çıkmak?

 üzere

Not: MS 5. yy dolayında İç Asya'da ortaya çıkan bir teknik yeniliktir. ETü iz "ayak tabanı?" sözcüğünden türediğine dair Ş. Tekin'in tezi yeterli dayanaktan yoksundur. Yüzük "halka" sözcüğüyle ilişki düşünülebilir.


30.10.2020
üzere

<< OTü üzre yön edatı ve zarfı ETü üz/yüz satıh, yüz +rA

üzerlik

<< ETü-O yüzerlik kem göze karşı tütsü edilen bitki, sedefotu, peganum harmala

üzüm

<< ETü üzüm üzüm (tanesi) ETü üz- koparmak +Im

vaat

Ar waˁd وعد z [#wˁd faˁl msd.] söz verme, verilen söz Ar waˁada وعد zsöz verdi, vade belirledi

vaaz

Ar waˁẓ وعظ z [#wˁẓ faˁl msd.] uyarı, din ve ahlak konuşması Ar waˁaẓa وعظ zuyardı, vaaz etti