üstlen|mek

üstad

Fa ustād/awstād/ustā اوستاد/اوستا zbilgi ve zanaat sahibi, öğretmen, sanatkâr << OFa avastād a.a. Ave ava-stāta- başında duran, öncü, veli HAvr *stoh₂-éi̯e- (*stō-éi̯e-) duran HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

üstele|mek

TTü üste üst, üzere +lA-

üstelik
üstenci
üstesinden gel|mek

<< TTü uhdesinden gel- deruhte etmek, hakkından gelmek Ar ˁuhda(t) üstlenme

üstlen|mek

YTü: üstenmek [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
üstenmek = İltizam etmek, taahhüd etmek YTü: üstenci [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
üstenci = Müteahhid YTü: üstlenici "müteahhit" [ Cumhuriyet - gazete, 1984]
toplumsal altyapı ve işgörü yapılarının yapımında üstlenici olarak rol almalıdır.

TTü üst +lAn-

 üst

Benzer sözcükler: üstlenici


15.06.2015
üstübeç

≈ Ar isfīdac/isfīdāc إسفيدج/إسفيداج zkurşundan elde edilen beyaz boya OFa spītāg a.a. OFa spīt/spēt beyaz ≈ Ave spaēta- a.a. ≈ Sans śveta श्वेत za.a. << HAvr *ḱwei̯-t-ó-s a.a.

üstün

<< ETü üstün üstte, üste (zarf) ETü üst +(I)n

üstüpü

Yun stípion στύπιον zkendir tıkaç, didilmiş ip yumağı << EYun styppeîon στυππεῖον za.a.

üstüvane

Fa ustūvāne استوانه zsütun şeklinde olan, silindirik Fa ustūn/ustuvān استون zsütun +a

üşen|mek

<<? ETü osan- üşenmek, bezgin ve bıkkın olmak