üstenci

üslup

Ar uslūb اسلوب z [#slb] yol, yöntem, usul, tarz

üst

(≈ ETü üstin üstte, önde, satıhta ) ETü üste- üste çıkmak, artmak ETü üz/yüz bir şeyin önü veya üstü, satıh +tA-

üstad

Fa ustād/awstād/ustā اوستاد/اوستا zbilgi ve zanaat sahibi, öğretmen, sanatkâr << OFa avastād a.a. Ave ava-stāta- başında duran, öncü, veli HAvr *stoh₂-éi̯e- (*stō-éi̯e-) duran HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

üstele|mek

TTü üste üst, üzere +lA-

üstelik
üstenci

YTü: "taşeron" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Müteahhid = üstenci YTü: "... üstünlük taslayan" [ Cumhuriyet - gazete, 2013]
Karaca, Pavey’in konuşmasını 'üstenci' bulurken geleneksel devlet aklına teslimolmuş bir anlayışın ürünü olarak tanımladı.

 üst

Not: Dil Devrimi döneminde taşeron karşılığı olarak üretilmiş bir sözcük iken, yakın dönemde İng bully veya authoritarian karşılığı olarak kullanım bulmuştur. İlk anlamda muhtemelen üstlenici biçiminden kısaltmadır. İkinci anlamda sözcük yapısı açık değildir.


08.10.2018
üstesinden gel|mek

<< TTü uhdesinden gel- deruhte etmek, hakkından gelmek Ar ˁuhda(t) üstlenme

üstlen|mek

TTü üst +lAn-

üstübeç

≈ Ar isfīdac/isfīdāc إسفيدج/إسفيداج zkurşundan elde edilen beyaz boya OFa spītāg a.a. OFa spīt/spēt beyaz ≈ Ave spaēta- a.a. ≈ Sans śveta श्वेत za.a. << HAvr *ḱwei̯-t-ó-s a.a.

üstün

<< ETü üstün üstte, üste (zarf) ETü üst +(I)n

üstüpü

Yun stípion στύπιον zkendir tıkaç, didilmiş ip yumağı << EYun styppeîon στυππεῖον za.a.