ürper|mek

üremi

Fr urémie idrarda kanama

üretan

Fr uréthane İng urethane kimyada ürik asit esteri

+ürj

Fr +urge [bileşik adlarda] yapan, işleyen EYun +ourgos -ουργος z [dev.] a.a. EYun érgō έργω zyapmak, işlemek

ürk|mek

<< ETü ürk- korkarak kaçmak ≈? ETü irk- a.a.

üroloji

Fr urologie idrar-bilim, bevliye

ürper|mek

ETü: "öfkeyle kabarmak" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er ürperdi [öfkesini gösterdi, kavgada diklendi] (...) takaġu ürperdi [horoz dövüşmek için tüylerini kabarttı] (...) ürpek [tüyleri kabarmış hayvan veya insan] (...) eren ürpeşdi [savaşçılar öfkelerini belli etti] (...) er başın ürpetti [saçını kabarttı] TTü: "korkuyla kabarmak" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ādemin cümle vücūdındaki tüğleri ülperir TTü: ürperti [ Cumhuriyet - gazete, 1930]

<< ETü ürper- tüyü dikilmek veya kabarmak ETü ürüp kabarık +(g)Ar- <? ETü ür- üflemek, şişirmek

 ürü-

Benzer sözcükler: ürpertmek, ürperti


11.08.2021
ürtiker

Fr urticaire kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık Lat urtica ısırgan otu +ari°

ürü|mek

<< ETü ǖr- üflemek, (köpek) havlamak << ETü *üvür-/üyür- onom ü/üw üfleme ve havlama sesi

ürün

<? TTü *ürü- +In ≈? TTü üre- çoğalmak, semereli olmak

üryan

Ar ˁuryān عريان z [#ˁry fuˁlān msd.] çıplaklık Ar ˁarā عرا zçıplak idi

üs

Ar uss اسّ z [#Ass fuˁl ] temel, baz, esas ≈ Aram ˀuşşā אוּשׁ, אוּשָּׁא z [#Aşş] temel, baz, tahkimat ≈ Akad uşşu a.a.