ürk|mek

üre

Fr urée idrarı oluşturan kimyasal madde (İlk kullanım: 1803 Fr.) YLat urea a.a. EYun oúron ούρον zidrar << HAvr *h₂wor-s-om (*awor-s-om HAvr *h₂wers- (*awers-) damlatmak, akıtmak

üre|mek

<< ETü üdre- çoğalmak, bereketli olmak ETü *üdür bereket? döl? +(g)A-

üremi

Fr urémie idrarda kanama

üretan

Fr uréthane İng urethane kimyada ürik asit esteri

+ürj

Fr +urge [bileşik adlarda] yapan, işleyen EYun +ourgos -ουργος z [dev.] a.a. EYun érgō έργω zyapmak, işlemek

ürk|mek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
bay er koyñı ürküpen barmiş [zengin adamın koyunu ürküp gitmiş] ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
neçe korkıttımız ürkittimiz erser [ne kadar korkutup ürküttü isek] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
örkmek: Terreri. (...) Örkütmek, örkük.

<< ETü ürk- korkarak kaçmak ≈? ETü irk- a.a.

 irkil-

Not: Moğ ürge-/ürgü- "korkmak" Türkçeden alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler: ürkek, ürkünç, ürkütmek


03.08.2021
üroloji

Fr urologie idrar-bilim, bevliye

ürper|mek

<< ETü ürper- tüyü dikilmek veya kabarmak ETü ürüp kabarık +(g)Ar- <? ETü ür- üflemek, şişirmek

ürtiker

Fr urticaire kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık Lat urtica ısırgan otu +ari°

ürü|mek

<< ETü ǖr- üflemek, (köpek) havlamak << ETü *üvür-/üyür- onom ü/üw üfleme ve havlama sesi

ürün

<? TTü *ürü- +In ≈? TTü üre- çoğalmak, semereli olmak