ürü|mek

+ürj

Fr +urge [bileşik adlarda] yapan, işleyen EYun +ourgos -ουργος z [dev.] a.a. EYun érgō έργω zyapmak, işlemek

ürk|mek

<< ETü ürk- korkarak kaçmak ≈? ETü irk- a.a.

üroloji

Fr urologie idrar-bilim, bevliye

ürper|mek

<< ETü ürper- tüyü dikilmek veya kabarmak ETü ürüp kabarık +(g)Ar- <? ETü ür- üflemek, şişirmek

ürtiker

Fr urticaire kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık Lat urtica ısırgan otu +ari°

ürü|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ōt ürdi [ateşe üfledi], ıt ürdi [köpek havladı] TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
odun dirşürdiler, anuŋ üzerine kodular ve ürürlerdi [üflerlerdi] kim od yanduralar TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ürümek اورومك: İt havlamak, harlamak ve hırlamak ve ulumak.

<< ETü ǖr- üflemek, (köpek) havlamak << ETü *üvür-/üyür- onom ü/üw üfleme ve havlama sesi

 üfür-

Not: Geç dönemde ortaya çıkan ürü- biçiminin türeyiş biçimi anlaşılmadı. Karş. sürü-, bürü-.

Bu maddeye gönderenler: ürper-


12.06.2015
ürün

<? TTü *ürü- +In ≈? TTü üre- çoğalmak, semereli olmak

üryan

Ar ˁuryān عريان z [#ˁry fuˁlān msd.] çıplaklık Ar ˁarā عرا zçıplak idi

üs

Ar uss اسّ z [#Ass fuˁl ] temel, baz, esas ≈ Aram ˀuşşā אוּשׁ, אוּשָּׁא z [#Aşş] temel, baz, tahkimat ≈ Akad uşşu a.a.

üsküf

≈ Yun skúfia σκούφια zRum din adamlarının giydiği fese benzer başlık Ar usḳuf اسقف zHıristiyan din adamı, piskopos Yun episkópos piskopos

üslup

Ar uslūb اسلوب z [#slb] yol, yöntem, usul, tarz