ültramarin

ülker

Eski Türkçe ülker "Pleiades takım yıldızı, Süreyya" sözcüğünden evrilmiştir.

ülkü

Moğolca üliger "nümune, örnek, mikyas" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Moğolca sözcük Moğolca üli- "kıyaslamak, ölçmek, tartmak" sözcüğünden türetilmiştir.

ülser

Fransızca ulcère "deri veya mukoza lezyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ulcus, ulcer- "kapanmayan yara" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁elk- (*elk-) "yara" biçiminden evrilmiştir.

ültimatom

Fransızca ultimatum "pazarlıkta son teklif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ultimatum "en son şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ultimus "son, en öte" sözcüğünün nötrüdür. Latince sözcük Latince uls, ult- "öte" sözcüğünün abartı halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) "öte, başka" kökünden türetilmiştir.

ültra

Fransızca ve İngilizce ultra "öte (edat), aşırı (ad)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ultra "öte, aşırı (edat)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ol-tero- "en-başka" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂el- (*al-) "öte, başka" sözcüğünün abartı halidir.

ültramarin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1959]
40 kuruş değerindeki pul ise kobalt mavisi - ultramarindir.

Köken

Fransızca ultramarine "1. denizaşırı yerlere ait olan, 2. lapis lazuli taşı, bu taşa özgü lacivert renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ultramare "denizaşırı, Ortaçağda Doğu Akdeniz ülkelerine verilen ad" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mare "deniz" fiilinden ültra+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ültra, marina maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Lapis lazuli taşı Arap ülkelerinden (gerçekte doğu İran'dan) geldiği için.


08.09.2017
ültrason

Fransızca ultrason "sesötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca son "ses" sözcüğünden ültra+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen sonus sözcüğünden evrilmiştir.

ültraviyole

Fransızca ultraviolet "morötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca violet "menekşe, mor" sözcüğünden ültra+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince viola "menekşe" sözcüğünden türetilmiştir.

ümera

Arapça Amr kökünden gelen umarāˀ امراء z "emirler, beyler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amīr أمير z "buyuran, komutan" sözcüğünün fuˁalāˀ vezninde çoğuludur.

ümit

Farsça umīd اُمِيد z "umut, beklenti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ēmēd veya ummēd sözcüğünden evrilmiştir.

ümitvar

Farsça umīdvār اُمِيدوار z "umutlu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça umīd "umut" ve Farsça bār "taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir.