ücret

uzo

Yeni Yunanca úzo ούζο z "rakı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

uzun

Eski Türkçe uzun "uzun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *uz biçiminden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

uzuv

Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عُضْو z "eklem, organ, özellikle kol ve bacak" sözcüğünden alıntıdır.

über

İngilizce über veya uber "aşırı, üstün insan gibi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca über "üst, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

ücra

Türkiye Türkçesi uc "uzak yer, uç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

ücret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Nehcü'l-Feradis, 1358]
bitimek üçün ne miḳdār ücret alğay erdiler [alacak idiler]?

Köken

Arapça Acr kökünden gelen ucra(t) اجرة z "emeğin karşılığı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için ecir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bilaücret


25.04.2019
üç

Eski Türkçe üç "3" sözcüğünden evrilmiştir.

üçgen
üfle|mek

öf veya üf "esme ve üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

üftade

Farsça uftāde "1. düşmüş, düşkün, 2. bülbül" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça uftādan افتاده z "düşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *ava-pətāta "aşağı-düşmüş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peth₂- (*pet-) "uçmak, düşmek" kökünden türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 825)

üfür|mek

üf veya üfür "rüzgâr sesi, üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.