üşen|mek

üstlen|mek

TTü üst +lAn-

üstübeç

≈ Ar isfīdac/isfīdāc إسفيدج/إسفيداج zkurşundan elde edilen beyaz boya OFa spītāg a.a. OFa spīt/spēt beyaz ≈ Ave spaēta- a.a. ≈ Sans śveta श्वेत za.a. << HAvr *ḱwei̯-t-ó-s a.a.

üstün

<< ETü üstün üstte, üste (zarf) ETü üst +(I)n

üstüpü

Yun stípion στύπιον zkendir tıkaç, didilmiş ip yumağı << EYun styppeîon στυππεῖον za.a.

üstüvane

Fa ustūvāne استوانه zsütun şeklinde olan, silindirik Fa ustūn/ustuvān استون zsütun +a

üşen|mek

"çekinmek" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
üşenür her bir işi işlemeğe / dilemez ki düşe bir dem emeğe TTü: [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ne uçmağa [cennete] meyl eylediler ve ne tamudan [cehennemden] üşendiler TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
üşenmek: ihmāl e. (...) üşengen: ihmālci

<<? ETü osan- üşenmek, bezgin ve bıkkın olmak

 usan-

Not: Usan- fiilinin Türkiye Türkçesine özgü bir varyantı olmalıdır. Belki usanma ve bıkkınlık bildiren üş ünleminin etkisi olabilir.

Benzer sözcükler: üşenç, üşendirmek, üşengeç, üşengen


23.09.2017
üşü|mek

<< ETü üşi- üşümek

üşür|mek

<< ETü üşgür- kalabalık olarak saldırmak veya saldırtmak ETü üş- topluca saldırmak +(g)Ur-

üşüş|mek

<< ETü üşüş- topluca saldırmak, üşüşmek ETü üş- a.a. +Iş-

üt|mek1

<< ETü ut- yenmek, kazanmak

üt|mek2

<< ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak