üşüş|mek

üstüpü

Yun stípion στύπιον zkendir tıkaç, didilmiş ip yumağı << EYun styppeîon στυππεῖον za.a.

üstüvane

Fa ustūvāne استوانه zsütun şeklinde olan, silindirik Fa ustūn/ustuvān استون zsütun +a

üşen|mek

<<? ETü osan- üşenmek, bezgin ve bıkkın olmak

üşü|mek

<< ETü üşi- üşümek

üşür|mek

<< ETü üşgür- kalabalık olarak saldırmak veya saldırtmak ETü üş- topluca saldırmak +(g)Ur-

üşüş|mek

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
üşüşmek: Kesret-i nas ve saire karınca gibi üşmek. ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
balıktakı tınlıġlar kalıŋulayu üşüşü katguruşu külüşü [şehirdeki canlılar hep beraber üşüşüp katışıp birikir] ETü: üşmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
etmekke telim kişi üşdi [[kalabalık ekmeğe üşüştü]]

<< ETü üşüş- topluca saldırmak, üşüşmek ETü üş- a.a. +Iş-

 üşür-

Not: Üş- fiili TTü 19. yy'a dek kullanılmış, ancak daha sonra üşüş- biçimi tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: üşmek, üşüştürmek


30.09.2017
üt|mek1

<< ETü ut- yenmek, kazanmak

üt|mek2

<< ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak

ütiliter

Fr utilitaire faydacı, ütilitarizm felsefesine mensup İng utilitarian a.a. (İlk kullanım: 1781 Jeremy Bentham, İng. filozof.) Lat utilis kullanışlı, faydalı +ari° Lat uti kullanmak +()bilis

ütopya

YLat utopia siyasi bir ideali ifade etmek için tasarlanan hayali ülke (İlk kullanım: 1516 Sir Thomas More, İng. yazar ve siyaset adamı.) § EYun ού zdeğil EYun tópos τόπος zülke, yer

ütü

<< ETü ütüg ateşte ısıtılarak kumaş düzeltmeye yarayan demir alet ETü üt- kıl yakmak, aleve tutmak +I(g)