üçgen

uzuv

Arapça ˁḍw kökünden gelen ˁuḍw عُضْو z "eklem, organ, özellikle kol ve bacak" sözcüğünden alıntıdır.

über

İngilizce über veya uber "aşırı, üstün insan gibi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca über "üst, üstün" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)upér "üst, yukarı" biçiminden evrilmiştir.

ücra

Türkiye Türkçesi uc "uzak yer, uç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

ücret

Arapça Acr kökünden gelen ucra(t) اجرة z "emeğin karşılığı" sözcüğünden alıntıdır.

üç

Eski Türkçe üç "3" sözcüğünden evrilmiştir.

üçgen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "müselles" [ Geometri Terimleri, 1937]
'Üçgen' üç kenarlı bir poligondur

Daha fazla bilgi için üç, +gen maddelerine bakınız.


05.11.2013
üfle|mek

öf veya üf "esme ve üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

üftade

Farsça uftāde "1. düşmüş, düşkün, 2. bülbül" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça uftādan افتاده z "düşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *ava-pətāta "aşağı-düşmüş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peth₂- (*pet-) "uçmak, düşmek" kökünden türetilmiştir. (Kaynak: Pokorny, Indogermanisches Etym. Worterb. sf. 825)

üfür|mek

üf veya üfür "rüzgâr sesi, üfleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

üleş|mek

Eski Türkçe üleş- "paylaşmak, bölüşmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe üle- "pay etmek, bölmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ülüg "pay" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

ülfet

Arapça Alf kökünden gelen ulfa(t) الفة z "alışıklık, tanışıklık, evcillik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa ألف z "alışık veya tanıdık idi, uyumlu ve evcil idi, evcilleşti" fiilinin fuˁla(t) vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice Alp kökünden gelen ˀalaph veya ˀalēph אַלַף z "alışma, evcilleşme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça ulāpu "bağ, ittifak" sözcüğü ile eş kökenlidir. )