özgür

özge

<< OTü özge başka, öteki ETü öz kendi, kişi +gA

özgeçmiş
özgü

TTü öz +gU

özgül

YTü özgü +Il

özgün

TTü öz +gIn

özgür

YTü: "serbest, azade" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Avrupa ile münakalatının temini ve Selanik limanı özgür bölgesinin sönmemesi için yapılacak (...)

TTü öz

 öz1

Not: +gür unsurunun yapısı ve işlevi meçhuldür. Belki öz + gür şeklinde bileşik sıfat amaçlanmıştır. Osm hür sözcüğünden serbest esinlenme sözkonusu olabilir.

Benzer sözcükler: özgürleşmek, özgürlük, özgürlükçü


15.11.2019
özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

TTü öz

özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek

özümle|mek

TTü özüm kendim +lA-