özdeyiş

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

<< ETü ögüz akarsu

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş

[ Milliyet - gazete, 1952]
öğretmen şiir ve özdeyişlerini basmanın ne verimli bir yol olduğunu keşfeden dahilerin dergisidir.

 öz1, de-


15.11.2019
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-