özümse|mek

özle|mek

Türkiye Türkçesi öz "benlik, zihin, düşünce" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

özlük
özne

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden türetilmiştir.

özofagus

İngilizce oesophagus "yemek borusu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca oisophágos οἰσοϕάγος z "boğaz, yemek borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phágos ϕάγος z "yeme, yiyen" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágō ϕάγω z "yemek" fiilinden türetilmiştir.

özümle|mek

Türkiye Türkçesi özüm "kendim" sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

özümse|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "asimile etmek" [ Milliyet - gazete, 1972]
İçinde yabancı kökenli sözcükler bulunsa da onları kendi içinde eritmiştir, özümsemiştir.

Köken

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öz1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yeni Türkçe özümle- yerine 1970'lerde beliren fiildir.

Benzer sözcükler

özümsenmek, özümsetmek


15.11.2019
özür

Arapça ˁḏr kökünden gelen ˁuḏr عذر z "bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏara عذر z "bağışladı, mazur gördü" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

özüt

Eski Türkçe özüt "ruh" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öz sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

özveri
pa

Farsça ve Orta Farsça pāy veya پاى/پا z "1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen pādha- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pṓds biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ped- kökünden türetilmiştir.

pabuç

Farsça pāpūş, pāypōş پاپوش z "ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça veya pāy پا z "ayak" ve Farsça pūş پوش z "örtü" sözcüklerinin bileşiğidir.