özümse|mek

özle|mek

TTü öz benlik, zihin, düşünce +lA-

özlük
özne

TTü öz

özofagus

İng oesophagus yemek borusu EYun oisophágos οἰσοϕάγος zboğaz, yemek borusu <? EYun phágos ϕάγος zyeme, yiyen EYun phágō ϕάγω zyemek

özümle|mek

TTü özüm kendim +lA-

özümse|mek

YTü: "asimile etmek" [ Milliyet - gazete, 1972]
İçinde yabancı kökenli sözcükler bulunsa da onları kendi içinde eritmiştir, özümsemiştir.

TTü öz +ImsA-

 öz1

Not: YTü özümle- yerine 1970'lerde beliren fiildir.

Benzer sözcükler: özümsenmek, özümsetmek


15.11.2019
özür

Ar ˁuḏr عذر z [#ˁḏr fuˁl msd.] bağışlama Ar ˁaḏara عذر zbağışladı, mazur gördü

özüt

ETü özüt ruh ETü öz +Ut

özveri
pa

Fa/OFa pāy/pā پاى/پا z1. ayak, 2. ayak izi, ard, alt, dip, baz, temel, kaide, kalıcılık, direnç ≈ Ave pādha- a.a. << HAvr *pṓds a.a. HAvr *ped-

pabuç

Fa pāpūş, pāypōş پاپوش zayakkabı § Fa pā/pāy پا zayak Fa pūş پوش zörtü, giysi