öykü

öteki

TTü öte +kI

ötürü

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

öv|mek

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-

övgü

TTü öv- +gU

övünç

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç

öykü

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
öykü = 1. Rivayet; 2. Menakıb, menkabe; 3. Hikâye, kıssa

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

 öykün-

Not: Karş. ETü ötgünç "taklit, öykü". • Dil Devrimi döneminde Denizli ağzından derlendiği ileri sürülen sözcük, Ar ḥikāya(t) < ḥakā 1. "taklit etti", 2. "hikaye etti" semantiğine paralel olarak türetilmiştir.

Benzer sözcükler: öykücü, öykülemek, öyküleştirmek


18.02.2015
öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

<< ETü ögüz akarsu

özdek

TTü öz +dAk