övünç

öte

ETü/TTü öt- (öteye) geçmek +A

öteki

TTü öte +kI

ötürü

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

öv|mek

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-

övgü

TTü öv- +gU

övünç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ögünç: tamadduḥ [[kendini övme]] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ögünçke bolup er özin öldürür [gurura kapılan kişi kendini öldürür] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
övünç = Tefahur

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç

 öv-

Not: TTü marjinalleşmiş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırıldı.


07.04.2015
öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz1

<< ETü öz benlik, kendi <? ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

öz2

<< ETü ögüz akarsu