öte

östaki borusu

Fr trompe d'Eustache İng Eustachian tube orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal öz Bartolomeo Eustachi İtalyan anatomist (1500-1574)

östrojen

Fr oestrogène dişilerde yumurtlamayı düzenleyen hormon EYun oïstrós οïστρός zkızma, dişilerde kızışma dönemi (<< HAvr *oi̯s-tro- HAvr *h₁ei̯s- (*ei̯s-) kızma, kızışma )

öşür

Ar ˁuşr عشر z [#ˁşr fuˁl msd.] onda bir, üründen alınan onda bir vergi Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

öt|mek

<< ETü öt- 1. öteye ve öbür yana geçmek, 2. ses duyurmak, meram anlatmak, 3. borçlanmak, hak geçmek

ötanazi

Fr euthanasie İng euthanasia bir kimseyi iyi niyetle öldürme EYun euthanasía ευθανασία zhayırlı ölüm § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun thánatos θάνατος zölüm +ia

öte

TTü: "öbür taraf, ön" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
bu şar issinin oğlı Kaytas, ata binüp geldi geçti kamuda öte [herkesten öne veya öteye] TTü: "... diğer, başka" [ İbn Arabşah, Tefsir-i Ebilleys terc., <1429]
münāfıklarıŋ gözcileri ve cāsusları vardır ki size ne hāl olursa olar işideler, öte müşriklere χaber ulaşdıralar TTü: ötelemek [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
bir iki daχı urdı eglenmedin, gâh öteleyü gâh geçirübenin [ Meninski, Thesaurus, 1680]
öte berü: Ultro citroque [şurada burada] ... öte gün ... ötesi ... öte yaka

ETü/TTü öt- (öteye) geçmek +A

 öt-

Not: Asya Türkçesinde yaygın olan ve Anadolu ağızlarında yakın döneme kadar yaşayan öt- "geçmek" fiilinden zarftır.

Benzer sözcükler: günöte, okyanus ötesi, öteberi, ötelemek

Bu maddeye gönderenler: öteki


25.04.2019
öteki

TTü öte +kI

ötürü

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

öv|mek

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-

övgü

TTü öv- +gU

övünç

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç