ötürü

öşür

Ar ˁuşr عشر z [#ˁşr fuˁl msd.] onda bir, üründen alınan onda bir vergi Ar ˁaşr/ˁaşara(t) عشر/عشرة zon

öt|mek

<< ETü öt- 1. öteye ve öbür yana geçmek, 2. ses duyurmak, meram anlatmak, 3. borçlanmak, hak geçmek

ötanazi

Fr euthanasie İng euthanasia bir kimseyi iyi niyetle öldürme EYun euthanasía ευθανασία zhayırlı ölüm § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun thánatos θάνατος zölüm +ia

öte

ETü/TTü öt- (öteye) geçmek +A

öteki

TTü öte +kI

ötürü

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
anta ötrü [ondan sonra? dolayı?] ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
nede ötrü [neden dolayı] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
anta ötrü atlığ yüzlüğke inçe tep ayıttı [ondan sonra namlı ve tanınmış kişilere şöyle deyip konuştu]

<< ETü ötrü geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı] ETü öt- öte geçmek +(g)ArU

 öt-


03.10.2017
öv|mek

<< ETü ög- 1. methetmek, 2. tövbe etmek, pişman olmak <? ETü ö- düşünmek, anmak +Ik-

övgü

TTü öv- +gU

övünç

<< ETü ögünç kendini övme, gurur ETü ögün- +(In)ç

öykü

YTü öykün- özenmek, taklit etmek

öykün|mek

<< ETü ötgün- 1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak ETü ötüg 1. geçiş, 2. dua, dilek +In- ETü öt- öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak +Uk