örnek

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

TTü ör- +Ut

örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

Çağ: "suret, benzerlik" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
örnak اورناك: image, ressemblance TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ornéch: disegno & exemplo di una cosa

Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

Not: Ermenice sözcük 5. yy tarihli İncil tercümesi ve Eusebius tercümesinden itibaren çok yaygın olarak kaydedilmiştir (NPHL sf. 2:1054). Ermenice etimolojisi şeffaftır ( Acar sf. 4:618-619). ör- "yükseltmek, kaldırmak" fiilinden türetilmesi anlam açısından tatmin edici değildir. Türki dillerde 16. yy'dan itibaren görülen kayıtlar (Çağ örnak, Modern Uygurca örnak, Kazakça örnak, Tatarca ürnak) belki Batı Türkçesinden bir alıntıya işaret eder. • Dil Devrimi esnasında öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır.

Benzer sözcükler: örneklemek, örneklem, örnekleme, örneksemek

Bu maddeye gönderenler: örneğin


16.02.2018
örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

ört|mek

<< ETü ört- gözden saklamak, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

örtbas
örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)