örgüt

ördek

Eski Türkçe ördek "ördek" sözcüğünden evrilmiştir.

öreke

Yeni Yunanca róka ρόκα z "yün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen rocca sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.

ören

Oğuzca ören "harabe, virane" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen avērān veya awērān sözcüğünden alıntıdır.

örf

Arapça ˁrf kökünden gelen ˁurf عرف z "1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi, öğrendi, anladı" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

örgensel

Yeni Türkçe örgen "uzuv, organ" sözcüğünden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ör- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

örgüt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
örgüt = Taazzi, teşkilât = Organisation

Köken

Türkiye Türkçesi ör- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ör- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Fransızca organisation sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip Güneş Dil Teorisi uyarınca Türkiye Türkçesi ör- fiiliyle irtibatlandırılmıştır. +gIt ekinin veya ada eklenen +It ekinin işlevi belirsizdir.

Benzer sözcükler

örgütçü, örgütlemek, örgütsel


05.10.2017
örneğin

Türkiye Türkçesi örnek sözcüğünden Yeni Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir.

örnek

Ermenice ōrinag օրինակ z "model, nümune, misal, mesel, tarz, usul" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Ermenice sözcük Ermenice ōrén օրէն z "usul, adet, töre, kural" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça awḏēn "usul, töre, ayin" sözcüğünden alıntıdır.

örs

Orta Türkçe örs "demir dövme sehpası" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ör- "kalkmak, yükselmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uz ekiyle türetilmiştir.

örsele|mek

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *örse- "davranmak, kalkmaya yeltenmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ör- "kalkmak, yükselmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

ört|mek

Eski Türkçe ört- "gözden saklamak, kapatmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ör- "dokumak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.