ördek

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-

önsöz
öp|mek

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak

ör|mek

<< ETü ör- 1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]

ördek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaz kopsa ördek kölüg éllenür [kaz gidince ördek gölü sahiplenir - atasözü] TTü: "tıpta kullanılan ördek şeklinde cam kap" [ Ahterî-i Kebir, 1545]
tefsīret (Ar.): Hastalar bevlin koyacak şişe ki bevline nazar edip hastanın mīzācını bilirler; eṭıbbā o şişeye kārūre derler ördek dediğimiz.

<< ETü ördek ördek

Not: Geç Uygurca Budist metinlerde ve bazı Doğu Türk dillerinde görülen ödrek/ödürek biçimleri, orijinal sözcüğün belki öt- fiiliyle bağlantılı %*ötrek olabileceğini düşündürür.

Benzer sözcükler: ördek başı


17.02.2015
öreke

~? Yun róka ρόκα zyün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke ~? İt rocca a.a. Ger

ören

<< ETü-O ören harabe, virane OFa avērān/awērān a.a.

örf

Ar ˁurf عرف z [#ˁrf fuˁl msd.] 1. adap, erkân, pratik bilgi, misal ve tecrübe ile öğrenilen şeyler, 2. yükselti, tümsek, 3. yele Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi, öğrendi, anladı

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

TTü ör- +Ut