önle|mek

önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
önlem = Tedbir YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
önlemek: Baş göstermiş veya gösterecek olan tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek.

TTü ön +lA-

 ön

Benzer sözcükler: önlem, önleyici


04.08.2015
önsöz
öp|mek

<< ETü öp- öpmek, yudumlamak

ör|mek

<< ETü ör- 1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]

ördek

<< ETü ördek ördek

öreke

~? Yun róka ρόκα zyün eğirmekte kullanılan ucu çatallı oval tahta, öreke ~? İt rocca a.a. Ger