önerme

önder

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *önde- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

önem

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

öner|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

önerge

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

öneri

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önerme
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "kaziye" [ Cumhuriyet - gazete, 1962]
Engels şöyle diyor: Felsefede hiçbir önerme (kaziye), Hegel'in meşhur...

Köken

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öner- maddesine bakınız.


13.01.2015
önle|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

önsöz
öp|mek

Eski Türkçe öp- "öpmek, yudumlamak" fiilinden evrilmiştir.

ör|mek

Eski Türkçe ör- "1. kalkmak, yükselmek [geçişsiz fiil], 2. urgan veya saç örmek [geçişli fiil]" fiilinden evrilmiştir.

ördek

Eski Türkçe ördek "ördek" sözcüğünden evrilmiştir.