önem

ön

<< ETü öŋ/yöŋ 1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu ETü ön- yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak +I(g)

önce

ETü öŋ +çA2

öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü *önde- +()r

önem

YTü: "ehemmiyet, öncelik" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Hava işine, onun bütün dünyada aldığı önem derecesine göre genişlik vermek lâzımdı.

TTü ön +Am

 ön

Benzer sözcükler: önemli, önemsemek, önemsiz


02.10.2017
öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)

önerme

YTü öner- +mA

önle|mek

TTü ön +lA-