önder

ömür

Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumr عمر z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, can verdi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

ön

Eski Türkçe öŋ veya yöŋ "1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- "yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önce

Eski Türkçe öŋ sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA2 ekiyle türetilmiştir.

öncel

Türkiye Türkçesi önce sözcüğünden +Al ekiyle türetilmiştir.

öncül

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +çIl ekiyle türetilmiştir.

önder
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "lider" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Bugün Büyük Önderimiz ata Türkün, budunumuza armağan ettiği bayramlardan birini yaşıyoruz: Dil bayramını...

Köken

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *önde- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ön maddesine bakınız.

Ek açıklama

Yapı ve işlevi belirsiz olan +der ekinin İngilizce leader "önder" sözcüğünden serbest esinlenme yoluyla türetildiği muhakkaktır. Türkçe *önde- fiili duyulmamıştır.

Benzer sözcükler

önderlik


10.12.2015
önem

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +Am ekiyle türetilmiştir.

öner|mek

Türkiye Türkçesi ön sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

önerge

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

öneri

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

önerme

Yeni Türkçe öner- fiilinden Yeni Türkçe +mA ekiyle türetilmiştir.