önce

ölçüt

TTü ölç- +Ut

ölü

<< ETü ölüg ölmüş ETü öl- +I(g)

ölüm

<< ETü ölüm ölme hali ve eylemi ETü öl- +Im

ömür

Ar ˁumr عمر z [#ˁmr fuˁl msd.] yaşam Ar ˁamara عَمَرَ zcanlandırdı, can verdi

ön

<< ETü öŋ/yöŋ 1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu ETü ön- yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak +I(g)

önce

TTü: [ Danişmend-Name, 1360]
Key erler kamusı öŋçe [önden] yürürdi

ETü öŋ +çA2

 ön

Benzer sözcükler: önceden, öncelemek, öncelik, öncelikle, öncesiz, tarih öncesi

Bu maddeye gönderenler: öncel


09.09.2017
öncel

TTü önce +Al

öncül

TTü ön +çIl

önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-