öncül

ölüm

<< ETü ölüm ölme hali ve eylemi ETü öl- +Im

ömür

Ar ˁumr عمر z [#ˁmr fuˁl msd.] yaşam Ar ˁamara عَمَرَ zcanlandırdı, can verdi

ön

<< ETü öŋ/yöŋ 1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu ETü ön- yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak +I(g)

önce

ETü öŋ +çA2

öncel

TTü önce +Al

öncül

YTü: "a priori (sıfat)" [ Cumhuriyet - gazete, 1942]
Kant'a göre sırf akıldan gelen öncül (a priori) anlam ve prensipler olmadıkça YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
öncüller = Mukaddemat = Prémisse

TTü ön +çIl

 ön

Not: +cIl ekinin işlevi açık değildir. TTü “avlayan” ve YTü “seven” anlamında kullanılan +çIl ekiyle ilişki kurulamaz. Önce sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilmiş olması muhtemeldir.


20.03.2015
önder

YTü *önde- +()r

önem

TTü ön +Am

öner|mek

TTü ön +(g)Ar-

önerge

YTü öner- +gA

öneri

YTü öner- +I(g)